Aktīvās nodarbības pavasara brīvlaikā

Aktīvās nodarbības pavasara brīvlaikā notikano 13. līdz 16. martamNodarbības tiek organizētas projekta nr. 9.2.4.2/16/I/023 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Aizkraukles novadā”  ietvaros.